ארכיון פוסטים מהקטגוריה "רשימות"

לגורלה של הנפש האנושית

יום חמישי, 21 במאי, 2009
קרוואג'יו. יהודית עורפת את ראשו של הולופרנס.

מתוך: "יהודית עורפת את ראשו של הולופרנס". קרוואג'יו.

1. קיומה של הנפש האנושית האישית איננו דבר מובן מאליו. לעצם היווצרותה היו נסיבות היסטוריות והתפתחותיות. ספק למשל אם היה משמעות למושג הנפש האישית בתקופה שקדמה להתפתחות השפה. לכן, ייתכן גם שקיומה העתידי מוטל בספק.

2. האינדיבידואליזם איננו מבטיח את המשך קיומה של הנפש. אם קופסת השימורים שיצאה זה עתה מפס הייצור צועקת "אני! אני! אני!" – האם פירושו של דבר שתכולתה שונה מתכולתה של רעותה? האינדיבידואליות לכודה בסד הסטנדרטיזציה.

3. אחד האויבים המרכזיים של הנפש הוא הקיטלוג של תכונותיה ומאפייניה. הקיטלוג הוא בבחינת "המדיום הוא המסר": הדיבור על הנפש במונחים של קטגוריות יוצר נפש שמבינה את עצמה במושגים של מאפיינים ותכונות. אך אלה אינם הנפש עצמה.

4. עיין ערך: "הפרעת אישיות גבולית". סך כל מאפייני ההתנהגות האנושית שאינם מתאימים לדפוסים החברתיים והתרבותיים של ההגמוניה, המגדירים את החריגות ביחס לעדר. נצחון המנגנון על הדימיון.

5. בבריטניה לבדה ניתנים מדי שנה יותר משמונה מיליון מרשמים של פרוזאק. לאחרונה התגלו ריכוזים גבוהים של פרוזאק במי התהום. התרופות פסיכיאטריות הן מנגנון ההסדרה החברתי של החברה הצרכנית.

6. חרדה: מושג המפתח להבנתה של הנפש המערבית המודרנית. חברת הצריכה איננה נותנת מענה לרבדים העמוקים יותר של הנפש, ובפרט להתמודדות עם המוות. החרדה היא תוצאה טבעית של הפער בין אידיאולוגיה קפיטליסטית של צמיחה מתמדת לבין אופיים האורגני של החיים, הקמלים בסופו של דבר אל קיצם.

7. המוות, וההתמודדות איתו ברמה האישית, הם קו החזית של הנפש האנושית, קצה הלהב של החרב המתהפכת. בלי התייחסות רצינית וחשבון נפש נוקב ומתמיד ביחס למוות, אין באפשר משמעות אמיתית לקיומו של היחיד.

8. הגנטיקה היא מפלטו של הנבל. זוהי פיסגת ההישגים של הקטגוריזציה, המחפשת לפרוט את סך כל החוויה האנושית לאוסף של צירופי חלבונים. זהו נצחונו של המטריאליזם הביולוגי הרדיקאלי, והלכה למעשה הוא פוסל את עצם קיומה של הנפש.

9. הפוסטמודרניזם כאויב הנפש. אם הכול יחסי ונתון לפרשנות, ואין דבר שיש לו קיום מהותני, הרי גם הנפש היא בחזקת סובייקט. כך ניתלת מהיחיד הנקודה הארכימדית של העצמי, ובהעדר גרעיון העצמי אין אפשרות ממשית לבנייה של קומת הנפש.

10. אף המהפכה האקולוגית טומנת בחובה סכנה להמשך קיומה של הנפש האישית. היא עסוקה בהמשך קיומם של הזנים הביולוגיים והאנושיים, אך לפי טבעה האקולוגיה איננה מעוניינת כלל בנפש האישית, והגוון האידיאולוגי שלה מעודד דילוג על המישור של הנפש לטובת הפעולה האידאילוגית הכללית.

[דויד ברק. מאי 2009]

האדם המהוון

יום חמישי, 2 באפריל, 2009
OK Computer, Radiohead. Fitter, Healthier, more Productive

OK Computer, Radiohead. Fitter, Healthier, more Productive

האדם המהוון

מקבל את הסדר החברתי
פונקציונאלי
מבין אך איננו מרגיש
מגדיר יעדים ועומד בהם
הגיוני, עקבי, תכליתי
מרוחק מן הטבע
יודע להסביר את עצמו עד תום
נותן שירותים ומקבל תמורה
שואף תמיד להשיג את המרב
לוקח הכול ברוח טובה

* מהוון – capitalized