מחווה לט. כרמי

מיום שהטילוני לכאן. מחווה לט. כרמי

ט. כרמי. מיום שהטילוני לכאן.

מיום שהטילוני לכאן/ נאזים חיכמת

עשר פעמים הקיפה הארץ
את השמש
מיום שחבשוני
בכלא הזה.

שאל אותה על כך:
"קש וגבבה,
מַר מִדְּלִי"
תשיב האדמה.

שאל אותי:
"עשר שנות חיי."

היה לי עפרון טוב
ביום שהטילוני לכאן.
מרֹב כתיבה,
נשתחק בשבוע ימים.

שאל אותו:
"כל חיי"
ישיב העפרון.

שאל אותי:
"כלום שבכלום,
רק שבוע ימים"
אמר לך.

[מתוך: "מיום שהטילוני לכאן",  נאזים חיכמת, בתרגומו של ט. כרמי]

כתיבת תגובה